Xem những thần kê – linh kê – quý kê của làng gà chọi

THẦN KÊ – LINH KÊ – QUÝ KÊ

Thư hùng kê: Gà có một chân đen một chân trắng, hay một chân vàng một chân xanh… Tóm lại là hai chân, mỗi chân một màu riêng biệt.
Lão kê thần đồng: gà có cái đầu xem rất già, trái lại thân còn tơ.
Lục đinh: Gà có sáu cựa tất cả.
Độc long: Từ trứng sinh ra, gà chỉ có một mắt.
Song sinh: Từ trứng nở ra hai con gà trống, gà này khi ra trường đá, cần mang cả hai anh em, dù chỉ một con đá, còn một con đứng ở ngoài, cất tiếng gáy trợ lực, dứt độ trong chớp nhoáng.
Hắc thiệt: Gà lưỡi đen, hoặc có bớt đen hay xanh.
Lưỡng thiệt: Gà có lưỡi chẻ đôi.
Gà ma: Gà này biết lượng sức, nếu nó chịu đá là thắng trăm phần trăm, bằng không, dù một cẳng nó cũng không đá. Nó chẳng có gì đặc biệt ngoài cái tánh đó.
Trữ thực tả: Gà có bầu diều nằm bên trái.
Gà túc: Đụng đến gà này, nó kêu túc túc rất giòn tai, đang đá đến giờ vô nước, nó vẫn kêu túc túc, còn gọi là gà kêu con.
Gà ngọc: Ban đêm nó gáy, thấy trong miệng có ánh sáng.
Tử mỵ: Ban đêm ngủ như chết, đầu đặt sát đất.
Tử mỵ trường: Gà này ra trường thụt đầu thụt cổ, khép tướng, tựa như gà cú rủ, nước da tái nhợt.
Mỵ khất: Đêm, gà ngủ tướng rất thảm thiết, đáng thương, bỏ đầu vào cánh lại rớt ra, chống mỏ xuống đất.
Gà cúp: Gà không có phao câu, cũng chẳng có lông đuôi.
Đoản thiệt: Lưỡi gà bị thụt vào sâu không nhìn thấy, hoặc lưỡi bị cắt ngang, còn gọi là gà lưỡi rùa, miệng có mùi hôi thối.
Lưỡng hậu: Gà có hai phao câu, hoặc hai bình dầu.
Phản vỹ: Lông đuôi có ba sợi quăn như tóc uốn(lông tơ).
Lông voi: Lông đuôi hoặc cánh có một cái cứng như lông nhím.
Giáp cần: Gà có một vảy lớn trên cần cổ.
Địa giáp: Gà có một vảy lớn dưới chậu.
Thế kê:  Gọi là gà thế, đầu gà được chia rõ với cần cổ.
Gà ô chân trắng cựa đen: hoặc gà ô chân vàng cựa đen, mỏ đen.
Cuồng kê: Gà có đôi mắt lửa, tròng đen là xanh, đôi mắt đổi màu tùy lúc.
Móng rồng: Đôi ngón nội cong vòng vào giữa, còn gọi là bán nguyệt nội, nếu được vảy xếp xô lên, cạnh sắc bén từ ngón đến quản thì càng tốt, gọi là vảy rồng.
Lắc mặt: Lúc nào đầu gà cũng lắc, cũng rảy.
Né lồng:  Gà hay né tất cả đồ vật khi đi ngang. Điển hình là nhốt gà trong bội thì gà né bội.
Bốc muối (hốt cát): Khi đi, đôi chân đưa cao, toàn thể ngón chân nắm chặt lại.Nhất thời hốt cát vãi ra,
Nhì thời lắc mặt, thứ ba né lồng.Gà nhím: Gà ngủ, toàn thể bộ lông dựng đứng như lông nhím.
Gà cò: Gà ngủ đứng bằng một chân.
Quái kê: Gà ngủ một mắt nhắm một mắt mở.
Gà nước ròng: Gà này chỉ trổ tài vào giờ nước sông lớn.
Gà sinh thế: Khi giáp chiến, gà này tự nó sinh ra những thế đá độc địa, dùng thế này không xong, trổ thế khác, cứ như vậy, nó ra nhiều thế khác nhau, cho đến khi nào địch thủ bỏ chạy hoặc chết, gà này khó thua.
(theo Vương Hồng Sển)