Xám quảng bình

+ Thành tích: 16 HCV, có ng nói 14, lại có ng nói 17-18 . Cho nên cũng không rõ lắm. Đành nhờ AE vậy 😊😊
+ Thời kỳ thi đấu 2014-2015. Lúc đầu ở Quảng Nam sau ra Bắc thi đấu.
+ Chủ kê ban đầu: anh Nguyễn Thành Tư , sau chuyển a Trà, chuyển a Diễn QB, chú Nhật Minh QB.
+ Lúc đầu có tên là Xám Nho , vì cái gì cũng rất ngắn, tưởng gà mái, sau đánh cả trống đúc mượn về nên gọi là Xám Nho, còn về sau gọi Xám QB đi, cho hót 😊😊😊
+ Trong tay chủ kê đầu ăn 5 cái.
+ Sau để cho a Trà giá 30tr (đúng ra là 40tr, chủ cũ theo bao trận tiếp 10tr)
+ Về tay a Trà 1 tuần, đá với gà Đà Nẵng, bao 50tr, 2 hồ gà Đà Nẵng chết tại sới
+ Xong trận 2 tuần, gọi đá gà Huế, bao 200, nhưng gà Huế nghe danh, chỉ đánh 50, ăn 1 hồ 10 phút
+ Ăn gà Mơ Bông của Quy Nhơn, 2 hồ gà QN gẫy vụn
+ Ăn gà đội anh Tẻ Tiến – HN, bao 500, tại Quy Nhơn, chấp nó xuống 2, nó ăn ngược lại trong vòng có 5 hồ, chạy kêu
+ Đá ngày 10.08.2015, nó lại ăn Tía Mắng vợ của Thái Bình, bao 100, bác HS – HP làm mối ra đá, cũng bị chấp xuống 3, Xám lên 8, Tía rẽ ngang, ở hồ 9. Đó cũng là cái thứ 7 trong lông 2 của nó.
+ Em nó hiện tại đã về với đất rồi.
– Nguồn ( Nguyễn Tiến Đạt )