Xám Đấm – Bắc Ninh

– 1 Em gà cực kỳ xuất sắc của mảnh đất Kinh Bắc.
– Xám đấm xuất thân là Gà Nam. Ở Vạn Giã Khánh Hoà.
– Độ đầu ăn gà Nam Ngạn 3 hồ
– Độ 2 ăn gà chủ Mơ Đấm Bắc Giang là a Giang Béo bao 20  , ăn 8 hồ sau về bị ốm nghỉ mất hơn 1 tháng  , sau đi đá hội ăn gà của chú hội mưu  .
– Trận 4 mang đi hội  bao 5tr  ăn 6 hồ rồi về nghỉ thay sang lông 2.
– Sang lông 2
– Ăn gà a Đoan trên hội Thổ Hà 3 hồ
– Ăn gà a Mạnh Hoàng Lương bao 30 ăn 3 hồ 5′
–  Ăn gà đội a Đông Thiết Bình ( đội mạnh nhất nhì Từ Sơn )  bao 30 , ( trước trận xám đấm bị chậm tiêu nên bị chấp lại 2 cầu xuống 6 )  2 bên giao dịch 3-400 xám đấm ăn 4 hồ 5′.
– Sang lông 3
– Ăn gà đội a Huy Nếnh ( đội mạnh nhất Nếnh) ăn 3 hồ kéo về cho chủ 1xx
–  Ăn gà của đội chủ Tía Cộc Bắc Ninh Lưu Văn Luân 5 hồ lại kéo 1xx
– Sau hẹn bao 100 ở nhà a Tiến c1 đông anh thì gặp đúng đội của a đông thiết bình ( đội thua gà xám đấm cuối lông 2 nên thấy xám đấm thì cứ thế ôm gà chạy chạng luôn.
– Sau về mãi mới ghép dc vs đội a giang châm khê xám lain ăn 3 hồ kéo về cho chủ 3xx
– Sau về mãi mới ghép dc vs đội a giang châm khê xám lain ăn 3 hồ kéo về cho chủ 3xx.
– Trận 4 gặp tía phượng hoàng ( hai bên giao dịch 2xxx , cuối hồ 1 thì chấp tía phượng hoàng xuống 1,5 ko khách , hồ 3 thì tiaa phượng hoàng bằng nhưng chân lưng đâm cựa đẳng cấp thì chấp lại gà xám 7  , gà xám ăn chịu và đấm lại tía phượng hoàng ko đứng dc và nằm tại sới , bên tía phượng hoàng xin 50 bê ăn 8 hồ.
– Đây là tất cả thông tin Xám Đấm Bắc Ninh nhé AE. Hihi.
– Nguồn Nguyễn Tiến Đạt.