Xám Bình Định

– Được nhận định hay nhất khu vực miền Trung 2018 ở bảng cân 3,5kg.
– Đỉnh cao nhất là hai trận ăn ở C1 Kon Tum và Quy Nhơn trận nào cũng chỉ hồ rưỡi và gửi 500 củ chủ gà không nói chuyện.
– Sau đó vào Sài Gòn lại ăn thêm 1 trận kết nữa rồi sau đó mất tích thông tin luôn. Có thể em nó chuyển sang Trung Quốc hoặc cũng có khi ngủ đúc mái ngay sau đó cũng nên.