gà chọi c1

clip đá gà 14

1 tháng ago1061 0

clip đá gà 11

1 tháng ago841 0

clip đá gà 10

1 tháng ago1571 0

clip đá gà 7

1 tháng ago701 0

Live gà đòn 17

2 tháng ago961 0

Live gà đòn 16

2 tháng ago1652 0

Tía lữ bố thi đấu

9 tháng ago2,50711 0