Tía cứng hơn to hơn gần 2l nhưng cũng k lại đc vs đôi chân như điện

1,106