Rắn Hổ Mang Chúa Săn Mồi Gặp Gà Mẹ Hung Hăng Bảo Vệ Con

238
Được xuất bản từ 01/04/2022 bởi
Phát hiện thấy gà mẹ cùng đàn gà con đang lang thang kiếm ăn, con rắn hổ mang đã từ từ bò đến.
N.T.N (Wild)(Dân Việt)
Thể Loại Tag