Lão nông sở hữu con lươn có màu rất lạ

352
Được xuất bản từ 08/04/2022 bởi

Được cháu tặng con lươn có màu trắng sữa lạ mắt, lão nông ở Cà Mau nuôi trong hồ kiếng để mọi người cùng xem chứ không bán.

Theo Vân Du (Người lao động)

Thể Loại Tag