Gà mẹ xả thân lao vào “ăn thua” với rắn hổ mang, quyết tâm bảo vệ đàn con

225
Được xuất bản từ 06/04/2022 bởi

Gà mẹ xả thân lao vào “ăn thua” với con rắn hổ mang. Nhờ sự che chở của gà mẹ dũng cảm, cuối cùng đàn gà con đã được an toàn.

Việt Hương (T/h) (Đời sống & Pháp luật)

Thể Loại