Tiểu sử tía lữ bố

Đây là một chiến kê ở Phan thiết – Mũi né – Bình thuận

Thuộc đội chơi anh C – Phan thiết Bình thuận

Tổng thành tích 8 đai, chi tiết như sau:

02 độ đầu thắng trường làng, bảng 5 và bảng 10; ăn nhanh trong 3 hồ

Độ 3 thắng ở Bàu gặp gà Phan Thiết, ăn trong 7 hồ, bao 5x

LỮ BỐ – ĐỘ 3

Độ 4 thắng ở Cam ranh, ăn trong 2 hồ 10 phút, bao 1xx

LỮ BỐ – ĐỘ 4

Độ 5 thắng ở Bàu, ăn gà Ninh Thuận trong 3 hồ 15 phút, bao 1xx

LỮ BỐ – ĐỘ 5

Độ 6 thắng ở Bình dương, gặp gà Đồng nai, ăn trong 4 hồ, bao 2xx

LỮ BỐ – ĐỘ 6

Độ 7 thắng ở Thomo, gặp gà Tây ninh, ăn trong 6 hồ

LỮ BỐ – ĐỘ 7

Độ 8 thắng ở Thomo, gặp gà Củ chi, ăn trong 11 hồ

LỮ BỐ – ĐỘ 8

Chiêm ngưỡng bộ cán của Tía Lữ Bố: