Tiểu sử gà chọi tía lối

Chiến kê hay 2020 , tên gọi Tía lối , hay còn gọi là Tía Tấn .
Chủ gà cũ tên Tấn phùng , chủ kê hiện tại a T gia lai , đã nghỉ hưu đúc mái .
Thành tích :
Về tay a T ăn đc 2 kì , nhưng quá kết .
Kì đầu về tay xuống Đông triều , ăn gà kết hơn 4 hiệp 1 vệt , giao dịch cũng cỡ 2 két bia .
Trận sau ăn dưới Hải dương , ăn gà a T đông anh , gà a T đông anh hơn 1,4 lạng , bằng vai bằng cựa , gà a T đông anh bịt lại 5p chấp bao 5 , 4 két bia ăn 2 két bia , hôm đấy gần như đầy đủ tất cả các tay chơi của cả các tỉnh khác . Gà a T gl ăn 10h , cho 2/3 két bia để bê lên .
Vụ 2 thay lông xong , đá cỏ ăn bị mù mắt , a T gl cho nghỉ đạp máii .
Đòn lối :
Nói về Tía lối này , trạng nó 28,5 có thành vai , khung xương đẹp .
Lối cưa nhuần nhuyễn 2 mang đá lưng , xuống đi vỉa 1 mang , bí đấm , hầu hơi hở nhưng xổ đẩy tốt nên gần như không bị đá .
Nhiều tay chơi Hn và các tỉnh đánh giá trạng 28,5 gà 1 vụ nó không có đối thủ năm ngoái .
Nguồn : nguyễn thành đạt