Tiểu Sử Danh Thủ Xám Đồng Nhân

1 Danh Thủ của Hà Nội.
– Trước đây giấu bóng nhưng sau đó lộ bóng ra cho AE biết.😊😊
Sơ bộ 1 Quảng Bình, 1 C1 Thanh Hoá, 3 C1 Hà Nội + Chủ kê bác Đ Trôi.
Tên gọi Xám Đồng Nhân, Có đòn mé kinh điển của gà chọi , bác Đ vui miệng gọi là Mé qua đời.🤣🤣🤣
+ Ở vụ lông 1,5 đá C1 HN ăn gà a T cao có 3h12p chạy kêu + Kì sau ăn gà Xám Đuôi Xoăn của Mê Linh, gà cửa dưới ( gà thua là huyền thoại Tía Liên Chu cháu)
+ Kỳ tiếp mang lên Lạng Sơn đá, ăn hơn 3 hồ
+ Mang Thanh Hoá đá C1 ăn nhưng bị mù. ăn con gà a Cường Mường.gà a Cường gà mù.xong đá mất mắt con xám này lên bằng.đang giá 7-8 thì nó đá con gà a Cường mất cái mắt lành.ăn 5 trong 5 ngoài. Trận này chân dọc nó đá 1 hồ 6-7 cái cáo bay qua cót.
+ Thay lông xong kì đầu đá c1 HN , 6h ng ta chạy kêu .
+ Kì sau mang đi Quảng bình đá 1xx bao , ăn 7h đc khá nhiều thóc (cùng đợt với Chuối Maybach a Vũ Hải cầm vào đó đá)
+ Sau gặp 1 đối thủ cũng giấu bóng đá tại hội, chủ kê của em đó là a Thanh Chika sau 9 hồ bê + Dừng sự nghiệp về nhà đúc mái 😰😰😰😰 Hơi tiếc cho em nó. – Đúng là chinh chiến vùng vẫy biển lớn rồi về lại Quê Hương thua anh hùng mới lên.”