TÍA KIẾM – thời kì 2014

Chủ kê: Anh Gi – Thái Binh ^^ (cũng là chủ cũ của Mơ Ngũ sắc trong PKV); Xuất xứ: Vạn Giã – KH
Sao 1: Đá tại sới Thụy Sơn, Đối thủ mua là gà mua tại sới, lông 2, ăn hơn 2 hồ. Lấy 2 mắt.
Sao 2: Đá tại sới Thụy Sơn, đối thủ mua tại sới 20tr, ra duyên lại 3tr gì đó, lông 2, ăn hơn 2 hồ, lấy 1 mắt.
Tía kiếm

Tía kiếm

Sao 3: Đá bên Hải Dương. Thông tin đối thủ gà Nghệ An chuyển ra (chả biết có phải mua trên mạng không, giá 20tr), gọi bao 50, họ chỉ đá 15. Mình thua 1 phút nặng, 1 phút cao, hơn cựa. thả vào chấp 100 – 50. Hết 3 hồ cho đội bạn 10tr bê. Sau trận bị dầm mỏ trên (trận này mình đi nên tả kỹ được, trận khác chịu ^^)
Sao 4: Ngày 31/08 đá cùng ngày với Ông Kễnh (chủ Tía Kiếm với chủ Ông Kễnh là 2 ae^^), đáng ra chờ mỏ đến rằm tháng 8 đá, nhưng lại báo lông, nên đá vớt. đá bao 10tr với gà Hải Dương hơn mình lạng 2, bảo qua cao, ăn 4 hồ
Lông 2: Chưa rõ…
Nguồn : sưu tầm