Tía Chân Xanh

Chủ kê Bác hiệp Nguyễn
Bạn Cảnh Đức Nguyễn cho thêm thông tin.
3 vụ 11 hcv, 1 hòa
+ Con mắt trắng, mắt vàng
+ Từng đá gà Trung Quốc, 1 hồ 20 phút, gà TQ hơn 1,8 lạng, Có đòn phế võ công bất cứ lúc nào
+ 7 trận ăn ở Hải Phòng, 1 trận ăn ở Lào Cai, lông 1 ăn 4,5 hồ đổ lại
+ trận thư 9 nó dánh 12 phút tai hoi chùa hôi xa song lãng
+ trận thứ 8 nó danh c o hoi phù loi minh lãng co 7 séc ga doi bạn cug la ga an 6 trận bi den lung chuong doc cần.
+ Trận cuối hòa, do có công an, Trận này bị chấp xuống 3.