Thẻ: xám messi 19 độ

Tiểu sử xám chíp con trai xám messi

– Xám Chíp. Con trai Xám Messi. Sau khi Messi chết vì tuổi già ngày 02/02/2020 thì 6 ngày sau tức ngày 08/02/2020 thì Xám Chíp cũng theo bố về với nhau. . + Mình giới thiệu lại qua tiểu sử cuộc đời của e nó + Xám chíp được đúc ra trong Vạn Giã, […]

Đọc Thêm

Messi Triệu Tử Long, Cháu Ngoại Xám Messi

+ Được 2 vàng cỏ trong Vạn Giã thì chuyển ra chuyển ra + Sao đầu hội ngoài Bắc, có vàng sau 1 hồ 5 phút. + Sau giành thêm 3 vàng C1 nữa, thay lông dịch ốm chết. + Trận cuối gặp gà Nam Định trói lối chấp mình xuống 2,3. Sau sinh thế […]

Đọc Thêm

Tiểu Sử Xám messi – 19 độ | Tự hào người thái bình

Xám Messi; thành tích sơ bộ 19 độ thông – Không trả độ; (đúng ra thêm 4,5 độ cỏ thời kỳ đầu nữa là hai mấy cái, nhưng mình không đưa vào vì không xác thực được) Thời kỳ thi đấu: 2007-2009; thời kỳ này đỉnh cao gọi trạng toàn miền Bắc, có thể chấp […]

Đọc Thêm