Thẻ: tía kiếm

TÍA KIẾM – thời kì 2014

Chủ kê: Anh Gi – Thái Binh ^^ (cũng là chủ cũ của Mơ Ngũ sắc trong PKV); Xuất xứ: Vạn Giã – KH Sao 1: Đá tại sới Thụy Sơn, Đối thủ mua là gà mua tại sới, lông 2, ăn hơn 2 hồ. Lấy 2 mắt. Sao 2: Đá tại sới Thụy Sơn, […]

Đọc Thêm