Thẻ: tía đấm

Tía lục đinh của đội giám hà nội

– Thời kỳ thi đấu: Năm 2016 – 2017. + Trước khi ra Bắc ăn 4 độ. + Ra ngoài này chủ kê là a Thường Giám , hình như có anh Tú Mần​ thì cùng đội hay sao ý? 😊😊😊 + Trk khi ra ngoài Bắc ăn 4 sao rồi. + Độ 1 ngoài […]

Đọc Thêm

TÍA ĐẤM – Con gà khá nổi tiếng

+ Chủ kê anh Q mũi to + Thời kỳ thi đấu 2011-2013 Xuât xứ: Bình Định, chuyển vào Gia Lai, chuyển ra Hn cho a Bắc, a Tùng Hip bắt lại, sau chuyển a Q mũi to Tía đấm là con gà biến lối, có trận toàn đấm, có trận chỉ đá mé hay […]

Đọc Thêm