Thẻ: thơ về gà chọi

Bài Thơ Về Danh Thủ Gà Nòi Việt

Thiên cổ cố nhân thiên cổ si. Nhân sinh bội phục vị thường ly. Phúc thọ thiên tướng XÁM THẦN. Thắng hai mốt trận muôn phần vẻ vang. Công danh lợi lộc chẳng màng. Anh hùng nghĩa khí như chàng Lâm Sung. MESSI xuất chúng anh hùng. Đánh hai mươi trận muôn trùng biển khơi. […]

Đọc Thêm