Thẻ: sách bon sai

Ebook Sổ Tay Nghệ Nhân Cây Cảnh

Quyển sổ tay cây cảnh này do Nguyễn Ngọc Thạch, Huỳnh Anh Tuyên, Đặng Linh chi sưu tầm và biên soạn từ các bài viết nước ngoài về làm cây Bonsai. và các vấn đề liên quan đến cây Bonsai. Nội dung bao gồm các chuyên đề sau: 1. Ghép cành và rễ theo phương [...] Đọc Thêm