Thẻ: ô sầu

Ô Sầu Cr7 Thái Bình – Thành tích 9 vàng

– Chủ kê anh Son Bay anh Karaok Chu Tế Karaok thuộc Quỳnh Phụ-Thái Bình. – Thời kỳ thi đấu 2018-2019. – Thành tích 8 vàng, trong đó có 2 vàng khá kết. Được nhiều AE đánh giá là có chân đòn và lối rất toàn diện.   Xuất thân: – Xuất thân của em […]

Đọc Thêm