Thẻ: ô đấm

Danh thủ ô đấm

Thành tích: 9 vàng 1 bạc + Chủ kê: Đội chú Ly con. Dương Nguyễn và 1 số ae trên hội viết bài + Xuất xứ: Cùng chỗ với con Tía Đấm của a Quân mũi to, cùng 1 người tuyển ra. Ở trong kia, thì con ô đấm này (chuẩn ra là ô tía […]

Đọc Thêm