Thẻ: nuôi nhím

Ebook Kỹ Thuật Nuôi Nhím Và Dúi

Nuôi nhím và nuôi dúi là một nghề chăn nuôi mới, nhưng để chăn nuôi với số lượng lớn theo hình thức trang trại mang lại nhiều lợi nhuận thì người nuôi cần nắm vững đặc tính, cũng như kỹ thuật chăm sóc, tránh bệnh tật... Mời các bạn cùng tìm hiểu các kỹ thuật [...] Đọc Thêm