Thẻ: kinh nghiệm xem gà chọi

Xem những thần kê – linh kê – quý kê của làng gà chọi

THẦN KÊ - LINH KÊ - QUÝ KÊ Thư hùng kê: Gà có một chân đen một chân trắng, hay một chân vàng một chân xanh… Tóm lại là hai chân, mỗi chân một màu riêng biệt. Lão kê thần đồng: gà có cái đầu xem rất già, trái lại thân còn tơ. Lục đinh: Gà có sáu [...] Đọc Thêm