Thẻ: gà mơ

Danh Thủ Mơ Mào Cao Hoài Đức.

– Em nó hiện định cư bên La Phù Hoài Đức Hà Nội. – Em nó thì là gà đúc ra tại làng La Cả Hoài Đức sau bán về Đại Thành ăn dc gần 10 trận. – Chuyển từ Đại Thành ra La Phù ăn tại La Phù 1 trận bảng 10 cân thóc. […]

Đọc Thêm

Huyền thoại mơ cựa 2015 – 2016

“Huyền thoại Mơ Nhể Cựa chắc nhiều ae Thái Bình và Hà Nội biết cả + Thời kỳ thi đấu 2015-2016 + Chủ kê ban đầu a Trường Giang, chú B, sau chú B quý ae trên Hn, đưa trên này cho ae chơi cùng, mình không tiện tag tên vì còn công việc của […]

Đọc Thêm