Thẻ: gà chọi đẹp

Tiểu sử gà chọi tía lối

Chiến kê hay 2020 , tên gọi Tía lối , hay còn gọi là Tía Tấn . Chủ gà cũ tên Tấn phùng , chủ kê hiện tại a T gia lai , đã nghỉ hưu đúc mái . Thành tích : Về tay a T ăn đc 2 kì , nhưng quá kết . […]

Đọc Thêm

Những bộ mặt gà đẹp phần 1

Đọc Thêm