Thẻ: chim anh vũ

Chim anh vũ – Giống chim biết nói tiếng người

Chim anh vũ là chim gì? Thường chúng ta sẽ nghe chim anh vũ qua những câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết. Không phải tự dưng mà nó được đưa vào những câu chuyện cổ như vậy. Giống chim này đã tồn tại từ lúc đất nước ta còn ở thuở sơ khai. Chính xác […]

Đọc Thêm