Thẻ: chân đẹp gà hay

PHÉP XEM VẢY GÀ CHỌI HAY

Gà chọi khi đá địch thủ cần có bộ giò. Bộ giò có lượt vây bên ngoài. Theo những tay thạo chơi gà, bộ vảy rất ảnh hửng tới con gà, hay nói đúng hơn tới sự chiến đấu của nó. Màu sắc chân gà ăn theo bộ vảy, và bộ vảy này có đủ [...] Đọc Thêm

Những đôi chân gà đẹp phần 5

Đọc Thêm

Những đôi chân gà đẹp phần 4

Đọc Thêm

Những đôi chân gà đẹp phần 3

Đọc Thêm

Những đôi chân gà đẹp phần 1

Đọc Thêm