Thẻ: cách chọn gà

XEM MẠNG GÀ VÀ NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC TRONG GÀ CHỌI

Luận về sắc mạng chia theo ngũ hành: Xám – Mộc, Ô – Thủy, Nhạn – Kim, Tía – Hỏa, Ó Vàng – Thổ,  Ngũ Sắc không theo mạng nào cả. Sắc mạng ăn thua nhau: Tía > Nhạn > Xám > Ó Vàng > Ô (lưu ý, dấu > để chỉ ăn, thắng) Xuân ( [...] Đọc Thêm