PHÉP XEM VẢY GÀ CHỌI HAY

Gà chọi khi đá địch thủ cần có bộ giò. Bộ giò có lượt vây bên ngoài. Theo những tay thạo chơi gà, bộ vảy rất ảnh hửng tới con gà, hay nói đúng hơn tới sự chiến đấu của nó.

Màu sắc chân gà ăn theo bộ vảy, và bộ vảy này có đủ màu sắc, đen, hồng, xanh, trắng, đỏ, vàng. Mấy màu này nổi lên để phân biệt, chứ thật ra không phải những màu gà có những vảy sắc hòn toàn đúng với những màu sắc thiên nhiên này, gọi là đen nhưng chỉ là màu chì, gọi là trắng nhưng chỉ màu phơn phớt trắng.

Ðã có màu sắc, nhưng bộ vảy, theo sự khám phá của giới chơi gà, có rất lắm kỳ hình, nhiều bộ vảy có đường nét giống như những chữ nho. Qua những kỳ hình, những tay chơi gà đã đoán tướng gà như các thầy tướng xem tướng tay vậy. Những con gà được gọi là linh kê hoặc thần kê thường có những vảy chân đặc biệt.

Những loại vảy được phân biệt theo nghệ thuật chọi gà:

1. Vảy rồng: Vảy trông như vảy trên mình rồng
2. Vảy hàm long: Những chiếc vảy trông như hàm rồng
3. Vảy giao long: Những chiếc vảy giao nhau từng đôi một như hai vảy rồng giao nhau
4. Vảy lưỡng long: Từng hai cặp một giao nhau như bốn vảy rồng giao nhau
5. Vảy bán nguyệt: Mỗi chiếc vảy giống như nửa mặt trăng
6. Vảy nguyệt cung: Mỗi chiếc vảy trông như một mặt trăng tròn
7. Vảy tam tinh: Những hàng vảy xếp như ba ngôi sao một
8. Vảy khai vương: Mỗi chiếc vảy trông như chữ vương
9. Vảy nhật thần: Mỗi chiếc vảy trông như chữ thần
10. Vảy linh khẩu: Mỗi chiếc vảy trông như chữ khẩu.
11. Vảy linh chủ: Mỗi chiếc vảy trông như chữ chủ
12. Vảy triết quế: Mỗi chiếc vảy trông như chữ quế bị gãy
13. Vảy công tự: Mỗi chiếc vảy trông như chữ công.
14. Vảy sổ nội: Vảy nhỏ nằm liền ngay trên hoặc dưới cựa
15. Vảy đệm: Vảy trông từa tựa như mặt chiếc đệm
16. Vảy vuông: Vảy hình vuông
17. Vảy vân sáo: Vảy giống như vảy chim sáo
18. Vảy vân khâu: Mỗi chiếc vảy giống như chiếc khâu vàng đeo tay
19. Vảy hai hàng trơn: Chân gà có hai hàng vảy từ trên xuống dưới
20. Vảy huyền châm: Giữa hai hàng vảy trơn có thêm hàng vảy nằm giữa
21. Vảy dép: Vảy ở dưới bàn chân, vảy loại này thật hiếm.
22.Vảy án nhãn: Vảy nằm ngang cựa, khi đôi gà chọi nhau, vảy này thường đâm vào mắt địch
23. Vảy xà cốt: Hàng vảy trông giống như bộ xương khô của con rắn
24. Vảy yến son: Những chiếc vảy hồng ẩn khuất dưới chân, nơi trên bốn ngón, khi gà co chân lên cuốn chân xuống mới thấy được.
25. Vảy vòng móng: Loại vảy nhỏ ở dưới gối, bị lông gối phủ lên khi vạch lông gối mới thấy được
26. Vảy độc đao: vảy giống như một thanh đao
27. Vảy song đao: Vảy giống như hai cây đao
28. Vảy tam tài: ba vảy liền nhau
29. Vảy tứ vi: Bốn vảy đấu đầu
30. Vảy bát nhân tự: Vảy ở tám ngón chân đều có chữ nhân..

31. Vảy công hậu: Hàng vảy ở phía sau chân.

Ganoi.xyz/Tàng Kinh Các Chân Vảy