Bí Truyền Về Cách Chọn Và Nuôi Gà Đá Gà Chọi

Sách Bí Truyền Về Cách Chọn Và Nuôi Gà Đá Gà Chọi tuyển tập các kỹ thuật lựa chọn và nuôi dưỡng gà chọi từ xưa đến nay. Giúp tuyển chọn các con gà tốt nhất.

Đá gà là một thú chơi của một người Việt Nam. Do nhìn cặp gà đá nhau mà người xưa đã có kê quyền, cũng như nhìn khỉ đùa với hổ, chớ không phải đấu với Hổ, mà có hầu quyền, nhìn rắn và chuột đấu nhau mà có xà quyền.