Tháng: Tháng Bảy 2021

Những đôi cựa đẹp phần 2

Đọc Thêm

Những đôi chân gà đẹp phần 3

Đọc Thêm

Những đôi chân gà đẹp phần 2

Đọc Thêm

Những đôi cựa đẹp phần 1

Đọc Thêm

Những đôi chân gà đẹp phần 1

Đọc Thêm

Những bộ mặt gà đẹp phần 3

Đọc Thêm

Nuôi gà bị suy phục hồi nhanh chóng

Gà bị suy tạo điều kiện cho vi khuẩn và những loại virus phát triển khiến gà ngày càng yếu hơn. Vậy cách nuôi gà đá bị suy như thế nào? Có những biện pháp gì để khắc phục tình trạng này? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới […]

Đọc Thêm

Những bộ mặt gà đẹp phần 2

Đọc Thêm

Những bộ mặt gà đẹp phần 1

Đọc Thêm

Tía Chân Xanh Văn Giang

– Thời kỳ thi đấu 2019-2020. Lông 1: Lúc đó trạng 27 , vần 2 trận đòn 1 trận hơi ra đá độ đầu tiên đá hội làng Chuông Văn Lâm, khi đó ở hôi có khoảng hơn 10 con bằng trạng thì chỉ cần đặt gà bảo ghép là chạy trạng hết định mang […]

Đọc Thêm